Siciny


 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • Boże Ciało - Święto Ciała i Krwi Pańskiej

  Boże Ciało - Święto Ciała i Krwi Pańskiej

 • „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

  „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

 • WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

  WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

 • Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

  Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

 • Pasowanie na czytelnika 2019

  Pasowanie na czytelnika 2019

 • Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

  Święto Patrona Szkoły – Henrykalia 2018

 • „OKNO Z WIDOKIEM NA ARCHIPELAG”

  „OKNO Z WIDOKIEM NA ARCHIPELAG”

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

  SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

 • Nadeszła chwila rozstania...

  Nadeszła chwila rozstania...

 • WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

  WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

 • Boże Ciało - Święto Ciała i Krwi Pańskiej

  Boże Ciało - Święto Ciała i Krwi Pańskiej

 • Adršpašské skály i Góry Wałbrzyskie - wycieczka klasy VIII z Sicin

  Adršpašské skály i Góry Wałbrzyskie - wycieczka klasy VIII z Sicin

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

  WIZYTACJA KANONICZNA ks. Bp Jacka Kicińskiego

 • „OKNO Z WIDOKIEM NA ARCHIPELAG”

  „OKNO Z WIDOKIEM NA ARCHIPELAG”
Terapia logopedyczna w szkole

Kiedy dziecko opanowuje język osiąga możliwość organizowania na nowo swojej percepcji i pamięci: opanowuje bardziej wyrafinowane formy odzwierciedlenia rzeczy w świecie zewnętrznym; zdobywa zdolności do wyciągania konkluzji ze swoich obserwacji, do dedukcji i możliwości myślenia.
A.R. Łuria 1976

Aby poprawić stan mowy dzieci w naszej szkole realizowana jest terapia logopedyczna. Obejmuje ona uczniów klas 0-III, którzy wymagają pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy. Uczniowie ci uczestniczą w indywidualnych zajęciach logopedycznych, których głównym celem jest usprawnianie ich komunikacji językowej poprzez:
 • wprowadzanie działań profilaktycznych,
 • poprawianie zrozumiałości wymowy (dotyczy szczególnie substytucji i redukcji grup spółgłoskowych),
 • poprawianie estetyki mówienia (dotyczy deformacji),
 • poprawianie innych nieprawidłowych artykulacji, zwracających uwagę swoją odmiennością.
Logopeda to specjalista zajmujący się profilaktyką, diagnozowaniem oraz terapią wad i zaburzeń mowy.
Terapię logopedyczną w szkole prowadzi mgr Lilianna Barwińska, która we wrześniu przeprowadza badanie mowy, aby w październiku rozpocząć zajęcia logopedyczne.

Godziny pracy logopedy:
Przedszkole w Naratowie
Poniedziałki godzina 9.10 – 10.40
Przedszkole w Sicinach
Poniedziałki godzina 10.50 – 12.50
Szkoła Podstawowa w Sicinach
Poniedziałki godzina 13.00 – 18.00
Piątki godzina 14.20 – 17.20
Zajęcia logopedyczne odbywają się w sali nr 1.

Zadania logopedy w szkole

1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem)
 • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną
 • współpraca z nauczycielami i specjalistami
2. Diagnostyka (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)
 • przeprowadzanie badań mowy dzieci
 • zdiagnozowanie logopedyczne za pomocą Kwestionariusza obrazkowego oraz Karty Mowy Dziecka
 • udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom
3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)
 • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
 • systematyczne prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć logopedycznych w szkole
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
 • usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych
 • usprawnianie słuchu fonematycznego
 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej
 • usprawnianie analizatora wzrokowego
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
 • rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
 • umiejętności wypowiadania się
 • wyrównywanie opóźnień mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
 • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
 • wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
 • udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii
 • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu
 • kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne w razie konieczności – neurologiczne.
 • poinstruowanie nauczycieli o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią

Cele terapii logopedycznej

Cele ogólne:

 • rozszerzanie świadomości logopedycznej wśród rodziców, nauczycieli i dzieci;
 • czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę
 • i stymulację funkcji językowych;
 • korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych;
 • ścisła współpraca z domem rodzinnym dziecka oraz nauczycielami bezpośrednio uczestniczącymi w procesie terapeutycznym.
Cele szczegółowe:
  - ukierunkowane na dziecko:
 • prowadzenie działań profilaktycznych, wśród dzieci najmłodszych prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań;
 • zapobieganie wymowie międzyzębowej;
 • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy
 • w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
 • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;
  - ukierunkowane na rodzinę:
 • nawiązanie ścisłej współpracy z rodziną dziecka;
 • popularyzowanie działań profilaktycznych, wspierających rozwój mowy dziecka (organizowanie prelekcji, ćwiczeń pokazowych, instruktażu)
 • wdrażanie do czynnego udziału w proces terapeutyczny, poprzez kontynuowanie terapii poza gabinetem logopedycznym;
 • eliminowanie niewłaściwych postaw rodziców wobec dziecka z wadą wymowy;
 • wspieranie, motywowanie dziecka do wspólnych ćwiczeń i zabaw z rodzicem;
 • organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
 • pomoc rodzinie w zakresie kontaktu z innymi specjalistami (np. laryngolog, foniatra).

Przykładowe ćwiczenia usprawniające narządy mowy:
Ćwiczenia oddechowe:
- wdychanie powietrza nosem, wydychanie ustami ( można użyć rekwizytów np. kwiatków),
- puszczanie baniek mydlanych,
- dmuchanie na wiatraczek
- dziecko przykuca i kładzie dłonie na podłodze, wdychając powietrze unosi głowę i patrzy do góry, wydychając powietrze stopniowo opuszcza głowę w dół,
- dziecko siedzi po turecku i robi wdech unosząc ramiona, a wydech opuszczając je,
- przedmuchiwanie przy pomocy słomki różnych drobnych rzeczy np. watek, styropianów,
- dmuchanie na piórka i unoszenie ich w górze,
- mówienie na wydechu zbitek samogłoskowych: e-o, e-o, e-o,
- obserwowanie w trakcie leżenia ruchów misia lub książki ułożonej na brzuchu itd.
Ćwiczenia języka:
- dotykanie czubkiem języka do wałka dziąsłowego,
- zwijanie go w rulonik, strzałkę, robienie szerokiego języka,
- wypychanie nim policzków,
- wykonywanie ruchów po podniebieniu od zębów przednich ku tyłowi,
- liczenie zębów czubkiem języka,
- dotykanie ostatnich zębów czubkiem języka,
- oblizywanie zewnętrznej i wewnętrznej strony zębów,
- oblizywanie warg,
- kląskanie,
- kierowanie czubka języka ku kącikom ust itd.
Ćwiczenia warg:
- naprzemienna artykulacja głosek e-o, e-o, e-o,
- zaciskanie i rozluźnianie warg,
- chowanie warg w głąb jamy ustnej,
- próby utrzymania kredki między nosem a górną wargą,
- parskanie (naśladując konika),
- robienie różnych min poruszając ustami w różne strony,
- naśladowanie zwierzątek – pokazywanie pyszczka ryby, ryjka świnki, dziobka ptaka,
-nadymanie policzków,
- ułożenie warg w ptasi dziobek i wykonywanie nimi ruchu okrężnego,
- całuski,
- przesadne artykułowanie samogłosek itp.
Ćwiczenia żuchwy:
- opuszanie i podnoszenie żuchwy,
- wysuwanie żuchwy do przodu i chowanie jej,
- szerokie rozwieranie ust jak przy ziewaniu,
- naśladowanie żucia trawy przez krówkę,
- ruszanie opuszczoną żuchwą na boki itd.
Ćwiczenia podniebienia:
- udawanie kaszlu,
- udawanie chrapania,
- udawanie płukania gardła,
- udawanie odgłosów świnki – chrząkanie
- wdychanie powietrza nosem i wydychanie szeroko otwartymi ustami itd.

Stowarzyszenie Siedmiu