Siciny


 • Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

  Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

 • „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

  „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

 • Wieczór Marcinowy 2019

  Wieczór Marcinowy 2019

 • SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

  SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY

 • Pasowanie na czytelnika 2019

  Pasowanie na czytelnika 2019

 • Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

  Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek

 • „OKNO Z WIDOKIEM NA ARCHIPELAG”

  „OKNO Z WIDOKIEM NA ARCHIPELAG”

 • KIERMASZ WIELKANOCNY DLA HANI

  KIERMASZ WIELKANOCNY DLA HANI

 • Zaśpiewajmy Jezuskowi…

  Zaśpiewajmy Jezuskowi…

 • Pasowanie na czytelnika 2019

  Pasowanie na czytelnika 2019

 • Ogłoszenia duszpasterskie

  Ogłoszenia duszpasterskie

 • Koncert kolęd w Sicinach

  Koncert kolęd w Sicinach

 • Zaśpiewajmy Jezuskowi…

  Zaśpiewajmy Jezuskowi…

 • Wieczór Marcinowy 2019

  Wieczór Marcinowy 2019

 • Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

  Spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim

 • Pasowanie na czytelnika 2019

  Pasowanie na czytelnika 2019

 • „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

  „Jak nie czytam, jak czytam” – ogólnopolska akcja czytania

 • Siłownia zewnętrzna w Sicinach

  Siłownia zewnętrzna w Sicinach
Zasady pracy podczas lekcji on-line

Zasady pracy podczas lekcji on-line
obowiązujące w Zespole:
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Sicinach
i Przedszkole w Sicinach

Podczas zajęć on-line uczeń:
1. Zachowuje się kulturalnie.
2. Ma odpowiednio przygotowane stanowisko.
3. Jest stosownie ubrany.
4. Nie spożywa posiłków i nie pije napojów.
5. Ma obowiązek posiadania sprawnego mikrofonu oraz włączonej kamery podczas lekcji, chyba, że nauczyciel poprosi o jej wyłączenie. Kamera ucznia powinna być skierowana tak, aby było widać twarz i dłonie. Obraz nie może być zamazany.
6. Nie używa telefonów komórkowych i innych urządzeń za wyjątkiem sytuacji, w których zaistnieje taka potrzeba i nauczyciel to wyraźnie zaznaczy.
7. Aktywnie uczestniczy w lekcji tzn. odpowiada na pytania nauczyciela, zapisuje notatki, wykonuje zadania przewidziane w lekcji. Pozostaje w skupieni, nie korzysta z czatów, gier, komunikatorów, itp.
8. Ma obowiązek na bieżąco śledzić terminy lekcji oraz sygnalizować trudności w udziale w zajęciach (jeśli takie zaistnieją).
9. Gdy dołącza do lekcji w trakcie, robi to dyskretnie, aby nie zaburzyć jej przebiegu. Jeżeli podczas lekcji zaistnieją komplikacje, to informuje nauczyciela o zdarzeniu.
10. Może korzystać z Czata powiązanego z grupą lekcyjną tylko w sprawach związanych z danymi zajęciami.
11. Czat dołączony do komunikatora i powiązany z grupą lekcyjną służy tylko do komunikacji w sprawach związanych z lekcją.
12. Podczas zajęć nie wykonuje zdjęć, print screenów i innych zatrzymań obrazu, nie nagrywa lekcji, chyba, że zaleci to nauczyciel.
13. Nie zakłada grup klasowych, wykorzystywanych do celów ośmieszania, znieważania i obrażania się nawzajem.
14. Informuje nauczyciela o ewentualnych problemach z łączem internetowym i ustala formy nadrobienia zaległości.
15. Nauczyciel zaczyna i kończy zajęcia sprawdzając, kto w nich uczestniczył. Po zakończonych zajęciach uczeń rozłącza się na wyraźne polecenie nauczyciela.
16. Rodzice uczniów są proszeni o systematyczne nadzorowanie postępów edukacyjnych dzieci oraz ich aktywności w Internecie, a zwłaszcza na komunikatorach i portalach społecznościowych.

Stowarzyszenie Siedmiu